Växtgaranti

Backamo Handelsträdgårds växtgaranti

Vår garanti är en etableringsgaranti som innebär att du ska få en frisk och sortäkta planta. Garantin gäller endast vedartade växter såsom buskar, träd, häckplantor, klätterväxter, barrväxter, rosor, fruktträd och bärbuskar. Gäller ej perenner och ettåriga växter.

Vid eventuell reklamation ska alltid kassakvitto och plantor visas upp.

– Vårköp (mars-maj) inom 3 månader

– Sommarköp (juni-september) inom 2 månader

– Höstköp (oktober-november) senast 30/5 året därpå

Garantin gäller INTE om växterna:

– Skadats vid transport

– Planterats i bristfällig jord eller på dåligt dränerad växtplats

– Planterats djupare än rekommenderat

– Fått felaktig gödsling eller vattning

– Angripits av vilt, skadedjur eller sjukdomar

– Är inköpta på rea

– Planterats i kruka

– Drabbats av vinterskador*, såsom frostsprängning och tjältorka

Ditt kassakvitto gäller som garantisedel.

* Alla vintergröna växter, såsom thuja, idegran, rhododendron, lagerhägg och buxbom kan drabbas av vinterskador. När den starka vårsolen lyser avdunstar växterna vatten genom sina blad/barr. Eftersom det oftast är fruset i marken tidigt på våren bör du under februari och mars skugga/täcka känsliga växter med säckväv eller fiberduk. Detta för att minska risken för tork- och brännskador. Tänk på att även skydda ympstället. Skydda rötterna med löv eller granris. Det är viktigt att alla vintergröna växter vattnas rikligt sen höst och tidig vår. ”Låt växterna somna blött och vakna blött ”

Följ oss gärna på

Backamo Handelsträdgård på Facebook Backamo Handelsträdgård på Instagram