Barr & Vintergrönt

Grönt året om

Barrväxter är i allmänhet ganska anspråkslösa.
Barrväxter trivs bäst i jord som är lätt, lucker, humusrik och något sur (lågt pH-värde).

Plantering

Förbered en planteringsbädd som är ca 50 cm djup och minst lika bred. Förbättra den befintliga jorden och plantera växten i samma nivå som den står i krukan.

Beskärning

De flesta barrväxter behöver inte beskäras, såvida inte stark sol, vind och torka skadat växten eller om grenar knäckts av tung snö. Barrväxter beskär man lämpligast under sommaren. Juniperus och Pinus kan man beskära för att få en önskad form. Idegran och Tuja tål hård beskärning och används också ofta som häck. Barrväxter går inte att föryngra på samma sätt som man gör med lövfällande prydnadsbuskar. Barrväxter bryter inte nya skott på gammal ved. Beskär försiktigt på de yttre gröna partierna. (undantag för idegran som tål mer beskärning)

Tjältorka

Alla vintergröna växter och barrväxter drabbas av tjältorka. När solen blir varmare på senvintern avdunstar bladen och barren vätska. Den behöver då ta upp vatten och får problem när jorden är frusen. Detta skapar torkskador på växten. Täck växten med en lätt genomsläpplig duk som säckväv eller fiberduk för att växten ska klara sig från tjältorka.

Följ oss gärna på

Backamo Handelsträdgård på Facebook Backamo Handelsträdgård på Instagram