Häckar

Krukodlat eller barrot

Häckplantor säljs antingen som krukodlade eller barrotade plantor. Barrotade plantor säljs endast tidig vår och på hösten.(Barrotade plantor av avenbok, bok och vintergrön liguster ska vårplanteras). Dessa levereras med bara rötter och bör därför förvaras fuktigt och skuggigt. Plantera därför barrotsplantor så snart som möjligt när du fått hem dem. Det går bra att ringa och boka dina plantor, vi tar hem dessa på beställning. Krukodlade häckplantor finns att köpa även under sommaren.

Plantering

Gräv en bädd som är 50-60 cm djup och minst lika bred. Har man en sandig eller alltför lerig jord är det viktigt att förbättra jorden innan plantering. Till häckplanteringen kan du förbättra jorden med planteringsjord, kogödsel, barkmull, torv och kompost. Fråga oss gärna vad som passar just din jord. Planteringsavståndet varierar något bland olika växtslag och hur snabbt man vill få en tät häck. För en klippt häck är 3-4 plantor per meter lagom. Fyll hälften av bädden med jord och ställ ut plantorna i en rad och fyll sedan på resten av jorden. Trampa till ordentligt runt om så att rötterna säkert får jordkontakt.

Vattning

Det är viktigt att nyplanterade växter får gott om vatten när de ska rota sig. Hur mycket du behöver vattna beror på läge, jord och nederbörd mm. Ta för vana att känna efter en bit ner i jorden om det känns fuktigt. En droppslang underlättar till en nyplanterad häck.

Gödning

Ta för vana att gödsla din nyplanterade häck på våren och ytterligare en gång på sommaren. Kom in till oss så visar vi vilka alternativ som finns.

Beskärning

Det är viktigt att man beskär en nyplanterad häck. Detta gör att plantan förgrenar sig långt ner och skapar ett tätt grenverk. Barrotade plantor beskärs ner till 10-20 cm vid vårplantering. Vid höstplantering bör man vänta med beskärning till kommande vår. Klipp häcken varje år och släpp upp den ca 10-20 cm. Under de första 3-4 åren klipps häcken under vårvintern, när häcken etablerat sig kan man gå över till sommarbeskärning. OBS! Avenbok, bok, tuja och gran toppar man inte förrän den nått sin sluthöjd. Fram till dess klipper man endast sidorna. Dessa fyra beskär du i JAS (Juli-sep)

Idegran

Thuja

Bok – Fagus Sylvatica

Buxbom

Följ oss gärna på

Backamo Handelsträdgård på Facebook Backamo Handelsträdgård på Instagram