Rhododendron

Trivs i halvskugga

Rhododendron är städsegröna och föredrar ett halvskuggigt läge. De trivs bäst i väldränerad, fuktig, kalkfattig (pH-värde 4,5-5,5) och torvblandad jord.

Plantering

Gör en rejäl planteringsgrop, gärna något upphöjd, 50 cm djup och gärna 70-100cm bred. Se till att vattna ordentligt speciellt på hösten. Skydda växten från den första värmande solen på våren. Rhododendron kan vid stark sol i kombination med frusen mark få torkskador.

Jord

Rhododendron har mycket tunna rötter, därför trivs de i en luftig jord. Blanda rhododendronjord, barkmull och torv, tillsätt gärna lövkompost.

Gödning

Använd speciell gödning för surjordsväxter för att behålla lågt pH i jorden. Förbättra med Rhododendronjord, kogödsel och lövkompost ungefär var 3:e år.

Följ oss gärna på

Backamo Handelsträdgård på Facebook Backamo Handelsträdgård på Instagram